Algemene volmacht

Een algemene volmacht is een volmacht waarbij de volmachtgever volmacht verleend aan de gevolmachtigde om hem (de volmachtgever) te vertegenwoordigen op elk mogelijk rechtsgebied, zodat de gevolmachtigde de volmachtgever bij praktisch alle rechtshandelingen kan vertegenwoordigen.

Vaak wordt zo'n volmacht door ouders op leeftijd aan (een van hun) kinderen verleend, zodat de kinderen belangrijke zaken voor de ouders kunnen waarnemen op momenten dat de ouder(s) dat zelf niet meer kunnen of willen. Denkt u daarbij bijvoorbeeld aan de verkoop van de ouderlijke woning indien de ouders reeds zijn opgenomen in een verpleeg- of verzorgingshuis.

wijts ten brink 4