De verklaring van erfrecht

De procedure voor het afwikkelen van een nalatenschap is grofweg in te delen in drie onderdelen. Het laatste is de definitieve verdeling van alle goederen, daarvóór ligt het indienen van de successieaangifte, en in het eerste onderdeel komt het afgeven van een verklaring van erfrecht aan de orde.
Een verklaring van erfrecht is kortgezegd een akte waaruit blijkt wie erfgenaam is en wie bevoegd is over een nalatenschap te beschikken. Veelal vragen banken om een afschrift van deze akte voordat er toegang wordt gegeven tot de rekeningen van de overledene.
Voordat deze akte opgesteld kan worden moet onderzoek verricht worden. Dat begint met het overlijdensbewijs. Met dat bewijs kan het Centraal Testamentenregister worden geraadpleegd om te zien of er een testament is achtergelaten en zo ja, bij welke notaris dit testament is opgesteld. Tegelijkertijd wordt er bij de gemeente een zogenaamd afstammelingenonderzoek gedaan, wat inhoudt dat de gemeente zal verklaren wie de afstammelingen van de overledene zijn. Met de wetenschap van bovengenoemde bescheiden kan de verklaring van erfrecht opgesteld worden. Een en ander neemt gemiddeld 1 a 2 weken in beslag.

  Op de hoogte
     van de laatste
ontwikkelingen

wijts ten brink 4