Estate planning

'Estate' is het Engelse woord voor nalatenschap. Estate planning is een uit de Verenigde Staten overgewaaid begrip dat wordt gebruikt voor de advisering die zich richt op de juridische en fiscale begeleiding van de overgang en instand-houding van (familie)vermogens.

Estate planning heeft tot doel een opgebouwd vermogen fiscaal zo voordelig mogelijk over te dragen aan erfgenamen. Estate planning is een onderdeel van 'financial planning'. Financial of financiële planning heeft meer te maken met vermogensbeheer, uw pensioenregeling en de op lange termijn gewenste bestedingsruimte.

Het totaal van de belastingdruk van de inkomstenbelasting speelt daarbij een belangrijke rol.

Bij estate planning gaat het vooral om maatregelen die u kunt treffen om de toekomstige nalatenschap zo klein mogelijk te maken en daarmee het totaal verschuldigde successierecht te beperken.

Om een advies hieromtrent te kunnen geven worden onderwerpen als schenken, het erfrecht, het huwelijksvermogensrecht en het fiscaal recht aangesneden. Het is van groot belang is dat de te treffen regelingen goed op elkaar aansluiten. Neemt u contact met ons op uitgebreider geïnformeerd te worden over dit onderwerp.

   Onze zakelijke
     diensten helpen u 
naar een hoger level

wijts ten brink 3

wijts ten brink 4