Schenkingen

Een akte van schenking kan verschillende doelen hebben. Denkt u bijvoorbeeld aan het jaarlijks op papier schuldig erkennen van een geldsom aan uw kind(eren). Of een periodieke gift aan een goed doel (deze zijn fiscaal aftrekbaar). Of de eenmalig verhoogde schenkingen die u aan uw kinderen kan doen bijvoorbeeld in verband met de aankoop van hun woning.

Er zijn veel mogelijkheden, waarvan vele fiscaal worden gefaciliteerd. Vraagt u naar de mogelijkheden, wij zijn u graag van dienst.

wijts ten brink 4