Vereniging

Heeft u een wens of doel en wilt u met anderen samenwerken om dit te bereiken? Bijvoorbeeld om uw winkelgebied te verbeteren, samen te sporten of muziek te maken? Dan kunt u kiezen voor de vereniging als rechtsvorm.

Een vereniging heeft minstens 2 leden, waarbij ieder lid in beginsel één stem heeft op de ledenvergadering. De ledenvergadering benoemt het bestuur, dat meestal uit leden bestaat.

Er zijn 2 soorten verenigingen:

1. Vereniging met volledige rechtsbevoegdheid

Als u een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid opricht, dan bent u als bestuurder in principe niet met uw privé-vermogen aansprakelijk voor de verplichtingen. U richt deze vereniging op met een akte van de notaris. In deze akte staan de statuten.

2. Vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid

Als u uw vereniging niet via de notaris opricht, dan hebt u een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid. U bent als bestuurder met uw privé-vermogen aansprakelijk voor de verplichtingen. De vereniging kan niets erven en geen registergoederen (zoals een pand) verkrijgen.

   Onze zakelijke
     diensten helpen u 
naar een hoger level

wijts ten brink 3