Akte van verdeling

Bij de beƫindiging van een relatie moeten er vaak gemeenschappelijke eigendommen verdeeld worden. Indien onroerend goed (bijvoorbeeld een woonhuis) daarvan onderdeel uitmaakt zal er een akte van verdeling opgemaakt dienen te worden, zodat de eigendom van dat onroerend goed verdeeld kan worden. Indien er sprake is van een echtscheiding zal er meestal een zogenaamd echtscheidingsconvenant zijn opgemaakt, waarin is bepaald hoe de gemeenschappelijke bezittingen verdeeld zullen worden.

  Wij hanteren    
     gunstige tarieven

wijts ten brink 2