Koop, levering en hypotheek

Koop

Het aankopen van een woning is een zeer belangrijk moment in ieders leven. Het is daarom van groot belang dat alles dan ook goed voor u geregeld wordt. Vaak wordt de koopakte opgesteld door uw makelaar, maar wij kunnen dit uiteraard ook voor u verzorgen.

De koop geldt als titel voor het overdragen van de eigendom. De koopakte of koopovereenkomst is een schriftelijke afspraak tussen de verkoper en de koper van een huis. Daarin leggen zij vast dat het huis onder bepaalde voorwaarden, tegen betaling van een bepaalde prijs en op een afgesproken datum eigendom wordt van de koper.

Levering

De leveringsakte, waarbij de eigendom wordt overgedragen, moet door een notaris worden opgemaakt en door de verkoper, de koper en de notaris worden ondertekend. De inhoud van de leveringsakte moet in overeenstemming zijn met de eerder gesloten koopakte. De eigendomsoverdracht is pas compleet nadat de notaris een afschrift van de leveringsakte heeft ingeschreven in de openbare registers bij de Dienst voor het kadaster en de openbare registers.

Hypotheek

De koop van een huis staat of valt meestal met de financiering ervan. Voor de financiering doet de koper vaak een beroep op een bank of een verzekeringsmaatschappij. Wie geld leent voor de aankoop van een huis, verleent het recht van hypotheek. Dat betekent dat het huis onderpand wordt om de financier de zekerheid te geven dat hij het door hem geleende geld weer terug krijgt. De wet geeft hem het recht bij openbare verkoop van het huis zijn vordering (als de eigenaar in gebreke blijft met aflossing van de hypotheek) bij voorrang te verhalen op de opbrengst, dus voor de andere schuldeisers. Dit recht van hypotheek wordt verleend door de eigenaar. Zodra het recht van hypotheek aan de financier is verleend, wordt deze hypotheekhouder. Het huis waarop de hypotheek rust is het onderpand.

  Wij hanteren    
     gunstige tarieven

wijts ten brink 2